Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice - Finále SBL

Upozornění dne 24.07.2021: Propozice Finále SBL doznaly změn z hlediska postupů týmů ze skupin do Finále. Propozice připravuje a Finále samostatně vede ČBA, o změnách jsme bohužel neobdrželi žádné informace. Postupy do Finále SBL 2020 jsou nově takové, že z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy (z Plzně a Ústí n.O. 3 týmy) a do počtu 16 týmů je doplní přímo nepostupující týmy s nejvyšším týmovým průměrem za celou odehranou kvalifikaci. Vzhledem k různým typům mazání a různým podmínkám v centrech nepovažujeme tento systém za příliš rozumný. Nicméně tak rozhodla ČBA, resp. STK ČBA, která Finále samostatně bez naší účasti pořádá. Omlouváme se proto za nepřesné údaje a doporučujeme sledovat detaily na stránkách ČBA, zde pak STK a Obsazovačky (pro Finále SBL by měla být otevřena do 01.08.2021). Finále se hraje 22. srpna 2021 v Pardubicích.

 

Propozice finále SBL 2020 (původní)

§ 1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

§ 2. Vedoucí soutěží

předseda STK Jiří Beran,

tel.: 777276716, E-mail: stk@czechbowling.cz.cz

§ 3. Datum a místo konání

- centrum Bowlingzone Pardubice, 22. 11. 2020 10:00 hod.

 prezence týmů proběhne stejný den v čase 9:15 – 9:45 hod.       

§ 4. Právo účasti

 4.1 Právo účasti ve Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL   a umístily se v jednotlivých skupinách na postupovém místě.

 4.2 Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se aktivně zúčastnil v dané soutěžní sezoně SBL nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, Baráže o Finále SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Finále SBL.

 4.3 Podmínkou účasti týmu ve Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL viz § 5. Pokud se oprávněný tým do Finále SBL nepřihlásí nejpozději do 10.11 2020, vzniká právo na postup do Finále SBL náhradnímu týmu, tedy 1. nepostupujícímu týmu z Baráže o finále SBL

 4.4 Počet týmů ve Finále SBL je 16. Přímo do Finále SBL postupují ze všech skupin týmy takto: z každé skupiny postupují týmy na 1. a 2. místě konečné výsledkové tabulky

       Do Finále SBL mají možnost postoupit i týmy přes Baráž o finále SBL. Postupy do Baráže o Finále SBL řeší souběžně vydané Propozice pro Baráž o Finále SBL.

 4.5 Z českého celostátního Finále SBL postoupí 5 nejúspěšnějších týmů do Mezinárodního finále SBL. Organizátorem Mezinárodního finále SBL je Seniorbowling CZ a zahraniční partneři.

§ 5. Přihlášky do Finále SBL

 5.1. Přímí postupující potvrzují přihlášky do Finále SBL prostřednictvím kapitána elektronicky on-line na webu ČBA na odkazu: http://www.czechbowling.cz/obsazovacky do 10. 11. 2020. Pokud se přihlášený tým Finále SBL nezúčastní z jakýchkoliv důvodů, je povinnen uhradit ekvivalent poplatku za hrací den, částku 1.500 Kč.

§ 6. Účastnický poplatek

  6.1. Poplatek za finále je stanoven na 1500,- Kč za tým.

  6.2. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 7. Herní systém Finále SBL

  7.1 Step A: všech 16 účastníků Finále SBL bude rozřazeno při prezenci do 2 skupin A, B. Vítězné týmy základních skupin budou do finálových skupin A, B nasazeny tak, aby byl jejich počet v obou skupinách stejný (srovnatelný). Kritériem nasazování bude celkový dosažený průměr v základní skupině, tým s nejvyšším průměrem do skupiny A, s druhým nejvyšším průměrem do skupiny B, atd. Současně se dbá na to, aby ve stejné finálové skupině A nebo B nehrály dva nejlepší týmy ze stejné základní skupiny SBL, pokud je to možné. Všechny ostatní týmy budou do finálových skupin A, B nalosovány. Průměry se počítají vždy včetně handicapů.

        Finalisté odehrají ve skupině běžný hrací den SBL (zápasy každý s každým s bodováním shodným s bodováním SBL) americkým systémem na páru drah. Do stepu B postupují nejlepší čtyři týmy z obou skupin.

7.2  Step B – čtvrtfinále play off: týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Hraje se americkým systémem na páru drah. Nasazení týmů do vyřazovacího systému je dle umístění ve skupinách následovně: A1-B4, A2-B3, B2-A3 a B1-A4. Do stepu C postupují vítězové podle součtu her týmů včetně handicapů ve stepu B. 

7.3  Step C – semifinále play off: Týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Nasazení týmů do semifinále je následující: první semifinále hraje vítěz utkání A1-B4 proti vítězi utkání B2-A3 a druhé semifinále hrají vítězové utkání A2-B3 proti vítězi B1-A4. Do stepu D postupují vítězové podle součtu her týmů ve stepu C včetně handicapů.

7.4  Step D: – finále, utkání o třetí místo a utkání o páté místo play off: finále hrají vítězové ze Stepu C – semifinále, a to na jednu hru týmu včetně handicapů na přidělených drahách. Obdobně hrají utkání o třetí místo poražení semifinalisté a o 5. místo poražené týmy ze stepu B s nejlepším dosaženým výsledkem včetně handicapů.

7.5  Bodové hodnocení družstev ve Stepu A

        Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky konečného pořadí takto:

2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro každý tým při nerozhodném výsledku. 

7.6  Bodové hodnocení jednotlivců ve Stepu A

        Na základě výsledku vzájemných utkání při nasazení hráč 1A/hráč 1B, hráč 2A/hráč 2B, hráč 3A/hráč 3B se počítají body do tabulky družstev z jednotlivých vzájemných utkání takto (vždy včetně handicapů):

        1 bod pro vítězného hráče, 0,5 bodu pro oba hráče při nerozhodném výsledku.

   7.7 Shodnost bodů ve Stepu A

      V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

           -    Vyšší součet výkonů (skóre včetně věkových a ženských handicapů) týmu ze Stepu A.

           -    Bodový zisk ze vzájemném utkání.

           -    Dodatkový zápas.

7.8  Shodnost bodů ve Stepu B-D

        V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

        - Vyšší hra jednotlivce dosažená v utkání, ve kterém došlo ke shodě bodů

        - V případě shody nejvyšší hry jednotlivce rozhoduje druhá, respektive třetí nejvyšší hra, 

        - Pokud ani takto nelze určit vítěze, hraje se Dodatková hra, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s tím, že tento zápas vyhrává to družstvo, které získá součtem družstva po prvním frame více bodů za sražené kuželky. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k dalšímu frame až do rozhodnutí. V Dodatkové hře se handicapy nezapočítávají.

 

Technická ustanovení

§ 8. Předpis

        Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu“, Soutěžního řádu a ostatních předpisů ČBA

§ 9. Průběh hracího dne, prezentace týmů

9.1. Průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

9.2. Zahájení hracího dne a prezentaci týmů provádí delegovaný hlavní rozhodčí

9.3. Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezentace.

§ 10. Trénink a rozehrání hráče

10.1. Každý tým má před Stepem A 10 minut společného tréninku, před Stepy B-D 5 minut společného tréninku.

10.2. Při střídání hráče mezi jednotlivými zápasy má pouze střídající hráč právo 1 frame pro rozehrání na každé dráze, kde jeho tým odehrál poslední zápas.

§ 11. Hráčský handicap

11.1. Při vzájemných utkáních smíšených týmů se připočítává ženám k dosaženému výsledku handicap v hodnotě 8 bodů na hru.

11.2. V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. lednu 2020 a tento handicap platí po celou herní sezonu, včetně Finále SBL.

§ 12. Ocenění

12.1 Vítězný tým získá titul Mistr ČR v seniorských týmech a bude mu na 1 rok propůjčen putovní pohár Vítěze Seniorské bowlingové ligy.

12.2  Týmy na prvním, druhém a třetím místě získají poháry a medaile za umístění.

§ 13. Mazací model

13.1   Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.

13.2. Úprava drah bude probíhat před Stepem A a Stepem B.

 

Ostatní ustanovení

§ 14. Povinnosti kapitána týmu

14.1. Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku.

14.2. Je povinen nahlásit rozhodčímu střídání před ukončením probíhajícího zápasu

14.3. Po ukončení jednotlivé sady her nebo zápasu zapisuje výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře na páru drah.

§ 15. Povinnosti týmů

15.1. Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, jehož jsou členy.

15.2. Hráči nesmí vnášet do hracího prostoru, nápoje, které nejsou opatřeny uzávěrem.

15.3. V hracím prostoru hráči nesmí používat přístroje GSM ani jinou spojovací techniku.

15.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím a technické obsluze.

§ 16. Právo změn

STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo případných změn propozic.

 

Karel Vopička - prezident ČBA

Jiří Beran - předseda STK-ČBA