Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice - Baráž

 

Propozice pro baráž o finále SBL 2020

§ 1. Vypisovatel

       Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

§ 2. Vedoucí soutěží

        předseda STK Jiří Beran,

        tel.: 777276716, E-mail: stk@czechbowling.cz.cz

§ 3. Datum a místo konání

       - centrum Bowlingzone Pardubice, 20. 11. 2020 19:00 hod.

         prezence týmů proběhne stejný den v čase 18:15 – 18:45 hod.        

§ 4. Právo účasti

 4.1 Právo účasti v baráži o Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se: 

- ve skupinách se 7 nebo více týmy na třetím a čtvrtém místě konečné výsledkové tabulky

      - ve skupinách s 6 a méně týmy na třetím místě konečné výsledkové tabulky

      Maximální počet týmů v baráži o Finále SBL není omezen.

4.2 Baráže o Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se aktivně zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2020 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základní části SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Baráže o Finále SBL.

4.3 Podmínkou účasti týmu v baráži o Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo baráži o finále Finále SBL viz § 5. Pokud se oprávněný tým do baráže o Finále SBL nepřihlásí nejpozději do 10.11 2020, zaniká právo na postup. Náhradníci nejsou do této soutěže připuštěni. 

§ 5. Přihlášky do Baráže o Finále SBL

 5.1. Týmy, které se kvalifikovaly do baráže o Finále SBL zasílají přihlášky prostřednictvím kapitána elektronicky on-line na webu ČBA na odkazu: http://www.czechbowling.cz/obsazovacky do10. 11. 2020. Pokud se přihlášený tým do baráže o Finále SBL nezúčastní z jakýchkoliv důvodů, je povinen uhradit poplatek 800 Kč.

§ 6. Účastnický poplatek

Baráž o Finále SBL je zcela ZDARMA pro všechny zúčastněném týmy.

§ 7. Herní system Baráže o Finále SBL

  Všechny týmy odehrají 4 hry americkým systémem na páru drah. Výsledkem bude celkový součet všech 4 her týmu včetně handicapů přiznaných Propozicemi pro SBL 2020, podle kterých se sestaví konečné pořadí.

 

Technická ustanovení

§ 8. Předpis

Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu“, Soutěžního řádu a ostatních předpisů ČBA

§ 9. Průběh hracího dne, prezentace týmů

9.1. Průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

9.2. Zahájení hracího dne a prezentaci týmů provádí delegovaný hlavní rozhodčí

9.3. Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezentace.

§ 10. Trénink a rozehrání hráče

10.1. Každý tým má před první hrou  10 minut společného tréninku.

10.2. Při střídání hráče mezi jednotlivými zápasy má pouze střídající hráč právo 1 frame pro

          rozehrání na každé dráze, kde jeho tým odehrál poslední zápas.

§ 11. Hráčský handicap

11.1. Při vzájemných utkáních smíšených týmů se připočítává ženám k dosaženému výsledku     

          handicap v hodnotě 8 bodů na hru.

11.2. V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. lednu 2020 a tento handicap platí po celou herní sezonu, včetně Finále SBL.

§ 12. Postupy

Do Finále SBL postupuje takový počet týmů, které doplní aktuální počet přímo postupujících týmů do Finále SBL na celkový počet 16 Finále tzn. z baráže postupují minimálně 4 týmy.

§ 13. Mazací model

13.1   Mazací model pro baráž o finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.

13.2. Úprava drah bude probíhat před první hrou.

 

Ostatní ustanovení

§ 14. Povinnosti kapitána týmu

14.1. Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku.

14.2. Je povinen nahlásit rozhodčímu střídání před ukončením probíhajícího zápasu

14.3. Po ukončení jednotlivé sady her nebo zápasu zapisuje výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře na páru drah.

§ 15. Povinnosti týmů

15.1. Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, jehož jsou členy.

15.2. Hráči nesmí vnášet do hracího prostoru, nápoje, které nejsou opatřeny uzávěrem.

15.3. V hracím prostoru hráči nesmí používat přístroje GSM ani jinou spojovací techniku.

15.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím a technické obsluze.

§ 18. Právo změn

STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo případných změn propozic.

Karel Vopička - prezident

Jiří Beran - předseda STK-ČBA