Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice pro Baráž o Finále SBL 2018

Seniorská Bowlingová Liga, Soutěžní ročník 2018logo-sbl-1.jpg

PROPOZICE pro Baráž o finále SBL 2018

Česká Bowlingová Asociace  a  Seniorbowling CZ, z.s.

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ, z.s. a Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA).

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Baráž o Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2018.

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jiří Beran, tel: 777 276 716, email: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti v Baráži o Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se:

- ve skupinách se 7 nebo více týmy na třetím a čtvrtém místě konečné výsledkové tabulky

- ve skupinách s 6 týmy na třetím místě konečné výsledkové tabulky

- ve skupinách s nižším počtem týmů, než 5, na 1. místě konečné výsledkové tabulky.

Maximální počet týmů v Baráži o Finále SBL není omezen.

§ 4b) Baráže o Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se aktivně zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2018 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Baráže o Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu v Baráži o Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listiny pro Baráž o Finále SBL. Pokud se oprávněný tým nepřihlásí nejpozději 5 dnů před dnem konání Finále SBL, má se za to, že se Baráže o Finále SBL nezúčastní. Náhradníci nejsou do této soutěže připuštěni.

§ 4d) Do Finále SBL z Baráže o Finále SBL postupuje takový počet týmů, který doplní počet přímo postupujících týmů ze skupin do Finále SBL na celkový počet 16 týmů, pokud pořadatel nerozhodne operativně o počtu vyšším. Pokud by se Baráže o Finále SBL zúčastnil stejný nebo nižší počet týmů, než je počet týmů postupujících z Baráže o finále do Finále SBL, pak tato soutěž Baráž o Finále SBL se hrát nebude a do Finále SBL automaticky postupují všechny týmy s právem účasti v Baráži o Finále SBL.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Baráž o Finále SBL 2018 se odehraje v centru Bowling Brno dne 26.10.2018 od 19 hod. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Baráže o Finále SBL

Všechny týmy odehrají 4 hry americkým systémem na páru drah. Výsledkem bude celkový součet všech 4 her týmu včetně handicapů přiznaných Propozicemi pro SBL 2018, podle kterých se sestaví konečné pořadí.

§ 7. Postupy

Do Finále SBL postupuje takový počet týmů, které doplní aktuální počet přímo postupujících týmů do Finále SBL na celkový počet 16.

§ 8. Účastnické poplatky

Baráž o Finále SBL je zcela ZDARMA pro všechny zúčastněném týmy.

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel World bowling a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10c) Ukončení prezence je 10 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 minut před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí operativně jinak.

§ 11c) Hráči zapsaní na soupisce týmu se mohou v jednotlivých utkáních střídat. Střídání není možné v již rozehraných utkáních.

§ 11d) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 11e) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. lednu 2018 a tento handicap platí po celou herní sezonu, včetně Baráže o Finále a Finále SBL.

§ 11f) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Baráže o Finále SBL. Příprava drah proběhne před zahájením prvních her.

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu správnost výsledků svého týmu.  

§ 13. Zápis o utkáních

Kapitán týmu zapisuje do zápisu o utkání určené 3 hráče týmu. Svým podpisem po skončení her potvrdí správnost zapsaných výsledků v zápise o utkání.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v hráčském prostoru a používání mobilních komunikačních přístrojů a prostředků.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.seniorbowling-liga.cz a www.czechbowling.cz.  Hry se budou započítávat do oficiálních žebříčků ČBA. Výsledky baráže o Finále SBL nejsou započítávány do republikového bodovacího seniorského žebříčku Senior Masters.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je konečné.

Vydáno dne 15.02.2018.

Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ, z.s.               Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA

Ke stažení v pdf: Propozice SBL 2018 - Baráž o finále