Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finále SBL 2017 - Propozice

28. 3. 2017

Propozice pro Finále SBL 2017 (ke stažení)

* * * * * * * * * *

Seniorská Bowlingová Liga, soutěžní ročník 2017

PROPOZICE pro finále SBL 2017

Seniorbowling CZ, z.s.            Česká Bowlingová Asociace

Domovské internetové stránky soutěže: www.seniorbowling-liga.cz

Upozornění: 14.05.2017 změna §4d.

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ a ČBA.

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2017.

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jiří Beran, tel: 777 276 716, E-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti ve Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se v jednotlivých skupinách na postupovém místě. Maximální počet týmů ve Finále SBL je 16.

§ 4b) Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se aktivně zúčastnil v dané soutěžní sezoně SBL nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu ve Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listiny pro Finále SBL. Pokud se oprávněný tým do Finále SBL nepřihlásí nejpozději 7 dnů před dnem konání Finále SBL, vzniká právo na postup do Finále SBL náhradnímu týmu, tedy 1. nepostupujícímu týmu z Baráže o finále SBL.

§ 4d) Přímo do Finále SBL postupují ze všech skupin týmy na 1. a 2. místě konečné výsledkové tabulky.

Do Finále SBL mají možnost postoupit i týmy přes Baráž o finále SBL, ve které se rozhodne o doplnění celkového počtu týmů ve Finále SBL na 16. Do Baráže postupují týmy ze všech skupin SBL takto: skupiny se 7mi až 8mi týmy – týmy na 3. a 4. místě konečné roční tabulky, skupiny s nižším počtem týmů – týmy na 3. místě konečné roční tabulky.

Pro Baráž o Finále SBL jsou souběžně vydány zvláštní Propozice.

§ 4e) Z českého celostátního Finále SBL postoupí 5 nejúspěšnějších týmů do Mezinárodního finále SBL. Organizátorem Mezinárodního finále SBL je Seniorbowling CZ a zahraniční partneři. Propozice pro Mezinárodní finále budou vydány nejpozději do 31.03.2017.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Finále SBL 2017 se odehraje v centru Bowlingzone Pardubice v sobotu 04.11.2017. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Finále SBL

§ 6a) Step A: všech 16 účastníků Finále SBL bude rozřazeno při prezenci do 2 skupin A, B po 8 účastnících. Vítězné týmy základních skupin budou do finálových skupin A, B nasazeny tak, aby byl jejich počet v obou skupinách stejný (srovnatelný). Kritériem nasazování bude celkový dosažený průměr v základní skupině, tým s nejvyšším průměrem do skupiny A, s druhým nejvyšším průměrem do skupiny B, atd. Všechny ostatní týmy budou do finálových skupin A, B nalosovány. Průměry se počítají vždy včetně handicapů.

Finalisté odehrají ve skupině běžný hrací den SBL (zápasy každý s každým s bodováním shodným se SBL) americkým systémem na páru drah. Do stepu B postupují první čtyři týmy z obou skupin.

§ 6b) Step B – čtvrtfinále play off: týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Hraje se americkým systémem na páru drah. Nasazení týmů do vyřazovacího systému je dle umístění ve skupinách následovně: A1-B4, A2-B3, A3-B2 a A4-B1. Do stepu C postupují vítězové podle součtu her týmů včetně handicapů ve stepu B.

§ 6c) Step C: – semifinále play off: Týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Nasazení týmů do semifinále je následující: první semifinále hraje vítěz utkání A1-B4 proti vítězi utkání A3-B2 a druhé semifinále hrají vítězové utkání A2-B3 proti vítězi A4-B1. Do stepu D postupují vítězové podle součtu her týmu ve stepu C včetně handicapů.

§ 6d) Step D: – finále, utkání o třetí místo a utkání o páté místo play off: finále hrají vítězové ze Stepu C – semifinále, a to na jednu hru týmu včetně handicapů na přidělených drahách. Obdobně hrají utkání o třetí místo poražení semifinalisté a o 5. místo poražené týmy ze stepu B s nejlepším výsledkem včetně handicapů.

§ 6e) Bodové hodnocení družstev ve Stepu A

Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky konečného pořadí takto:

2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro každý tým při nerozhodném výsledku.

§ 6f)Bodové hodnocení jednotlivců ve Stepu A

Na základě výsledku vzájemných utkání při nasazení hráč 1A / hráč 1B, hráč 2A / hráč 2B, hráč 3A / hráč 3B se počítají body do tabulky družstev z jednotlivých vzájemných utkání takto (vždy včetně handicapů):

1 bod pro vítězného hráče, 0,5 bodu pro oba hráče při nerozhodném výsledku.

§ 6g) Shodnost bodů ve Stepu B-D

V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

- Vyšší hra jednotlivce dosažená v utkání, ve kterém došlo ke shodě bodů

- V případě shody nejvyšší hry jednotlivce rozhoduje druhá, respektive třetí nejvyšší hra,

- Pokud ani takto nelze určit vítěze, hraje se Dodatková hra, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s tím, že tento zápas vyhrává to družstvo, které získá součtem družstva po prvním frame více bodů za sražené kuželky. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k dalšímu frame až do rozhodnutí. V Dodatkové hře se handicapy nezapočítávají.

§ 7. Účastnické poplatky

Poplatek za finále je stanoven na 1.400 Kč za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 8. Ocenění

§ 8a) Vítězný tým získá titul Mistr ČR v seniorských týmech, obdrží medaile Mistra ČR seniorských týmů a bude mu na 1 rok propůjčen velký Putovní pohár.

§ 8b) Tým na druhém místě získá titul Vicemistr ČR seniorských týmů a speciální medaile za 2. místo.

§ 8c) Tým na třetím místě získá speciální medaile za 3. místo.

§ 8d) Týmy na 1. až 5. místě obdrží věcné ceny.

§ 8e) Velký Putovní pohár Mistrů ČR v seniorských týmech získá do trvalého držení tým, který se ve 3 ročnících bezprostředně po sobě umístí ve Finále SBL na 1. místě. Současně tento tým získá i mimořádnou finanční prémii ve výši 20.000 Kč od Seniorbowling CZ.

§ 8f) Veškeré ceny jsou předávány na místě ihned po skončení Finále.

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů do finále SBL je nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku u hlavního rozhodčího.

§ 10c) Ukončení prezence je 10 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí jinak, v dalších stepech 2 frame každý hráč týmu.

§ 11c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 11d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. lednu 2017 a tento handicap platí po celou sezonu 2017, včetně Finále SBL.

§ 11e) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Finále SBL. Příprava drah proběhne před Stepem A a Stepem D.

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře.

§ 13. Zápis o utkáních

§ 13a) Hráči ve stepu A, B a C hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 13b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Kapitán je povinen zapsat i věkové handicapy. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v hráčském prostoru.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.seniorbowling-liga.cz a www.czechbowling.cz.  Hry se budou počítat do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR (Senior Masters), který vede Seniorbowling CZ.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je pak již konečné.

Vydáno dne 28.03.2017

Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ                            Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA