Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice SBL 2017

Propozice SBL 2017 (ke stažení)

(Propozice pro Finále SBL a pro Baráž o finále SBL naleznete v bodě 6 nebo ZDE)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Propozice SBL 2017 (pro základní skupiny SBL)

Poznámka: 14.05.2017 upraven §6e.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1. Vypisovatel (pořadatel) soutěže

Vypisovatelem a pořadatelem je Seniorbowling CZ z.s. (dále jen Seniorbowling CZ) a Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA). Nejvyšším orgánem Seniorské Bowlingové Ligy (dále jen SBL) je Organizační výbor SBL složený ze zástupců Seniorbowling CZ a ČBA (dále jen OV SBL).

§ 2. Platnost

§ 2a) Tyto propozice platí pro seniorskou soutěž týmů, soutěžní ročník 2017, řízenou po stránce organizační Sportovně technickou komisí ČBA (dále jen STK). Proti rozhodnutí STK se lze odvolat k OV SBL (§ 24), který je vrcholným orgánem SBL a mj. provádí výklad těchto propozic a je kompetentní ke všem rozhodnutím ohledně SBL. 

§ 2b) Tyto Propozice SBL nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017 a platí pro herní sezonu 2017.

§ 3. Vedoucí soutěží po stránce organizační: předseda STK ČBA Jiří Beran st.,  e-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Přihlášky

§ 4a) Přihlášky do soutěží SBL: elektronicky vyplněním a odesláním formuláře přímo z internetových stránek SBL www.seniorbowling-liga.cz (dále stránky SBL), záložka SBL 2017 Přihlášky, případně emailem zaslaný vyplněný formulář Přihlášky na adresu sbl@czechbowling.cz (formulář Přihlášky pro zaslání emailem je umístěn na internetových stránkách SBL www.seniorbowling-liga.cz).

§ 4b) Termín přihlášek: od října 2016 do 15.01.2017. Výjimečně lze do nenaplněných skupin SBL přijmout přihlášku i později dle rozhodnutí OV SBL, pokud zde již soutěž nebyla rozehrána.

§ 4c) Přihlášené týmy budou zveřejněny na ligových stránkách www.seniorbowling-liga.cz, záložka Registrované týmy a hráči podle center.

§ 4d) Týmy hlásící se do SBL musí vyplnit všechny údaje internetové přihlášky na www.seniorbowling-liga.cz nebo zašlou přihlášku emailem s povinným uvedením údajů:

-           jméno kapitána

-           název týmu

-           kontaktní emailová adresa, telefon

-           jména nejméně 3 hráčů týmu a data jejich narození

-           centrum, do kterého se tým přihlašuje k odehrávání SBL

§ 5. Podmínky a právo účasti

§ 5a) Soutěž je určena pro nejméně tříčlenné týmy složené z hráček a hráčů, kteří dovrší věk 50 let nejpozději do 31.12.2017. Věk kteréhokoliv hráče má právo na místě překontrolovat rozhodčí podle platného registračního průkazu nebo jiného osobního dokladu.

§ 5b) Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti jednotlivých hráčů, ani na žádných jiných registracích, týmy se mohou sestavovat zcela libovolně za podmínky splnění ostatních bodů těchto propozic.

§ 5c) Podmínkou registrace týmu do SBL je vyplněná přihláška i soupiska týmu zaslaná pořadateli.

§ 6. Struktura a organizace soutěže

§ 6a) SBL je připravena jako týmová ligová soutěž seniorů se závěrečným celostátním Finále SBL s bojem o titul  Mistra ČR v seniorských týmech.

§ 6b) Centra, kde se bude SBL odehrávat, nejsou taxativně předem určena, hrát se bude tam, kde se naplní počet přihlášených týmů na 5 až 8, viz § 7 těchto Propozic. Následně na daném centru bude otevřena skupina SBL. Hrací dny příslušné skupiny určí po dohodě s kapitány pořadatel SBL. V centru může být otevřeno i více rovnocenných skupin SBL, v tomto případě do nich budou týmy nalosovány.

§ 6c) Týmy, které se přihlásily do centra, v němž nebude splněna podmínka nejméně 5ti týmů ve skupině, budou po dohodě s kapitány sloučeny do nejbližších center s týmy, které se zde nahlásily.

§ 6d) V rámci základní části SBL bude odehráno 8 soutěžních kol, v nichž se ve skupině utká každý s každým opakovaně.

§ 6e) Postupy do Celostátní finálové části o Mistrovský titul České republiky seniorských týmů:

- do Finále SBL postupují přímo dva nejlepší týmy každé skupiny.

- do Baráže o Finále postupují ze skupin se 7 nebo 8 týmy třetí a čtvrtý tým konečného ročního pořadí, ze skupiny s méně, než 7 týmy do Baráže o Finále postupuje třetí tým konečného ročního pořadí.

Propozice pro Baráž o finále SBL a pro Finále SBL budou vydány do 31.03.2017.

§ 6f) V rámci mezinárodní spolupráce SBL postoupí z českého Finále SBL nejúspěšnější týmy do Mezinárodního finále podle klíče určeného zvláštními propozicemi (které budou vydány nejpozději do 31.03.2017). Organizátorem Mezinárodního finále SBL je Seniorbowling CZ a slovenský partner.

§ 7. Kdy a kde se bude hrát

§ 7a) Soutěž SBL se začne hrát od ledna 2017 v centrech, která splňují dané podmínky a v nichž se naplní nejméně 1 skupina (min. 5 a max. 8 týmů).

§ 7b) Konkrétní hrací dny a hodiny jednotlivých skupin budou projednány organizátorem s kapitány přihlášených týmů a termíny budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách SBL.

§ 7c) SBL se může odehrávat výhradně v centrech s nejméně 4 drahami, s mazačkou a automatickými stavěči kuželek, do kterých se nahlásí dostatečný počet týmů podle bodu § 6 Propozic.

§ 8. Systém soutěží

§ 8a) Týmy hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým.

§ 8b) Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání „kdo s kým“ bude stanoveno v dokumentu „Rozlosování soutěže“, který obdrží kapitáni týmů na svém prvním hracím dni.

§ 9. Termíny a místa konání

§ 9a) Vize startu SBL je směrována na co nejmenší cestování. Místa konání a termíny hracích dní budou vyhlášeny dle § 6 po uzávěrce přihlášek týmů, tj. po 15.01.2017, příp. po naplnění skupiny týmy.

§ 9b) Rozřazení týmů bude zasláno na emailové adresy kapitánů týmů nejpozději 1 týden před prvním hracím dnem jejich skupiny.

§ 10. Účastnické poplatky

Náklady na SBL mají dvě položky:

§ 10a) Registrační poplatek za „Přihlášení týmu“ do soutěže je ve výši 500 Kč za tým a 100 Kč za každého hráče týmu uvedeného na soupisce. V případě dopsání dalšího hráče na soupisku týmu v průběhu sezony je třeba uhradit registrační poplatek za tohoto hráče dříve, než nastoupí ke svému prvnímu utkání.  Registrační poplatky za týmy a hráče na soupisce týmu se hradí v hotovosti při 1. hracím dnu své skupiny při prezenci.

§ 10b) Poplatek za hru: 200 Kč/1 hra týmu. Tento poplatek se hradí nejpozději před zahájením hracího dne delegovanému rozhodčímu na místě. Lze jej uhradit po dohodě i předem za všechna utkání týmu ve své skupině za celou sezonu.

§ 10c) Celostátní Finále SBL, Baráž o finále a Mezinárodní finále se hradí zvlášť (viz Propozice na dané akce, jež budou vydány do 31.03.2017).

§ 11. Ceny za umístění

§ 11a) Týmy umístěné na 1. až 3. místě každé skupiny obdrží po skončení sezóny speciální poháry.

§ 11b) Oceněn bude i nejvyšší nához muže a ženy každé skupiny za základní část SBL.

§ 11c) Vítězi celostátního Finále SBL bude propůjčen Velký putovní pohár pro Mistra ČR seniorských týmů. Do trvalého vlastnictví jej získá tým, který ve Finále SBL zvítězí 3x bezprostředně za sebou.

Oceněny budou nejlepší 3 týmy Finále SBL.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 12. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 13. Průběh hracího dne

§ 13a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí.

§ 13b) Zahájení hracího dne a prezenci týmů na jednotlivé hrací dny zahájí rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 13e) Příprava drah: ve všech hracích dnech bude použit model house obvyklý v daném centru. Maže se 1x před zahájením hracího dne.

§ 14. Systém hry a handicapy

§ 14a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 14b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

§ 14c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 14d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře (např. 67 let = 7 bodů věkového handicapu). Věk hráčů pro přiznání věkového handicapu se posuzuje zásadně k 01.01.2017 a tento handicap platí po celou sezonu 2017 bez ohledu na to, kdy hráč odehraje svoji první hru v rámci SBL, včetně Baráže o finále SBL, celostátního Finále SBL.

§ 15. Výsledková tabulka a její hodnocení

§ 15a) Pořadí týmů ve výsledkové tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení týmů a bodů ze vzájemných utkání hráčů (viz. § 16).

§ 15b) V případě bodové rovnosti na konci sezóny v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

15. b1. Vyšší součet her (skóre) týmu v odehraných utkáních (včetně HDC).

15. b2. Bodový zisk ze vzájemných utkání.

15. b3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání (včetně HDC).

15. b4. Dodatkové utkání.

§ 16. Bodové hodnocení týmů

Pro bodování utkání v rámci SBL se používá 5ti bodový systém. Maximální možný bodový zisk týmu z jednoho utkání je 5 bodů. Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky celoročního pořadí takto:

§ 16a) Součet her (skóre) týmu včetně handicapů: 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro oba týmy v případě remízy.

§ 16b) Jednotliví hráči: hráč na stejné pozici v zápisu o utkání (1. hráč – 1. hráč, 2. hráč – 2. hráč, 3. hráč – 3. hráč): 1 bod pro hráče s vyšší hrou (skóre), 0 bodů pro hráče s nižší hrou (skóre) a 0,5 bodu pro oba hráče v případě remízy, vždy včetně handicapu.

§ 17. Seznam příloh

Nedílnou součástí těchto Propozic jsou přílohy 1 a 2:

- Příloha č. 1 – "Přihláška týmu do soutěže"

- Příloha č. 2 – "Soupiska týmu"

Obojí k dispozici na internetových stránkách SBL www.seniorbowling-liga.cz.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 18. Povinnosti kapitána týmu

§ 18a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu pro daný hrací den.

§ 18b) Je povinen nahlásit rozhodčímu každý start nového hráče v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku týmu. Hráči, kteří dosud nebyli zapsáni na soupisce a nastoupí ke své první hře v rámci SBL, jsou povinni předem prostřednictvím kapitána nahlásit delegovanému rozhodčímu:

  1. jméno a příjmení
  2. rodné číslo
  3. datum narození

§ 18c) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře.

§ 19. Zápis o utkání

§ 19a) Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 19b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 20. Povinnosti týmů

§ 20a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení těchto Propozic, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího skupiny. V případě nerespektování stanovených povinností může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 20b) Tým, který se nedostaví na soutěžní utkání, může být penalizován pokutou ve výši poplatků týmu za neodehrané hry, a to za celý plánovaný hrací den. Při opakované absenci může být tým ze soutěže zcela vyloučen bez jakýchkoliv náhrad.

§ 20c) Hráč smí v herní sezoně SBL hrát zásadně vždy za jediný tým, a to včetně Baráže o Finále a Finále SBL ve stejné sezoně.

§ 20d) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v prostoru drah.

§ 21. Soupiska týmu

§ 21a) Soupiska týmu je nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 2).

§ 21b) Počet hráčů v týmu je minimálně 3, maximálně 6.

§ 21c) Termín pro zaslání soupisek je do 15.01.2017 (viz také § 7 těchto Propozic).

§ 22. Výsledkový servis

§ 22a) Dosažené výsledky týmů a všech skupin jsou zveřejňovány na internetových stránkách SBL www.seniorbowling-liga.cz a webu ČBA www.czechbowling.cz.

§ 22b) Výsledky her se budou započítávat i do oficiálních žebříčků a evidence ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR (Senior Masters) vedeného Seniorbowling CZ (Finále SBL 2017).

§ 23. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na stránkách SBL a budou zaslány též kapitánům přihlášených týmů.

§ 24. Organizační výbor

Organizační výbor SBL (dále OV SBL) provádí závazný a konečný výklad těchto propozic. OV SBL funguje i jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhodčích.

V Praze dne 18.10.2016

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ