Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice Mezinárodního finále SBL 2015-16

PROPOZICE

Mezinárodní finále Seniorské bowlingové ligy 2015-16


V Š E O B E C N Á   U S T A N O V E N Í

PREAMBULE

Nová týmová soutěž je určená výhradně hráčkám a hráčům ve věku 50 a více let. Základním smyslem seniorské ligy je podpora bowlingového sportu, podpora aktivního života seniorů, jakož i přátelská setkání hráček a hráčů jak v rámci základních ligových kol, tak i v celostátním a případně i mezinárodním měřítku.

 

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ, z.s. 

§ 2. Platnost

§ 2a) Tyto propozice platí pro Mezinárodní finále seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2015-16.

§ 2b) Tyto Propozice nabývají účinnosti dne 1. září 2016 a platí do skončení Mezinárodního finále SBL 2015-16. 

§ 3. Vedoucí soutěže po stránce organizační

Seniorbowling CZ, Milan Soušek, tel. +420 604 243 977, E-mail: milan.sousek@seniorbowling.cz. 

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti mají týmy, které obsadily v SBL 2015-16 5 nejvyšších míst v ČR a 3 nejvyšší místa v SR. V případě neúčasti některého z těchto týmů bude přijat náhradní tým, který se umístil na nejbližší nižší pozici v dané zemi.

§ 4b) Z hlediska jednotlivých hráčů se Mezinárodního finále SBL aktivně mohou zúčastnit pouze hráči, kteří za svůj tým odehráli v SBL 2015-16 nejméně 1 soutěžní utkání, včetně Národních finále. Nejvyšší možný počet hráčů jednoho týmu je 5. Hráči se mohou střídat v průběhu hracího dne libovolně, nikoliv však v průběhu rozehrané hry.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu v Mezinárodním finále SBL je přihláška týmu prostřednictvím obsazovací listiny, kde uvedou název svého týmu a jméno a příjmení kapitána týmu včetně kontaktních údajů. Obsazovací listina bude zveřejněna v říjnu 2016. Kapitáni týmů při registraci vyplní hráčskou soupisku týmu, kterou již následně nelze měnit, či doplňovat.  

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Mezinárodní finále SBL 2015-16 se odehraje v sobotu 10.12.2016 od 10:00 hod v centru Petržalka Bowling Center, Tupolevova 7/A, Bratislava. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém

§ 6a) Všech 8 týmů (5 z CZ a 3 z SK) bude nalosováno do jediné skupiny, ve které se odehrají zápasy systémem každý s každým, celkem 7 utkání. Celý herní den se odehrává americkým systémem na určeném páru drah. Trénink pouze před 1. utkáním 10 minut.

§ 6b) Soutěžní utkání hrají vždy 3 hráči týmu podle soupisky týmu. Jako první zapisuje do Výsledkového formuláře své hráče tým na lichých drahách.

§ 6c) Bodování utkání: 8mi bodový systém (hráči na 1., 2. a 3. pozici v týmu podle soupisky hrají proti hráčům na stejných pozicích soupeře. Za vyšší nához včetně hendykepů získává pro svůj tým hráč na stejné pozici 2 body, při shodě 1 bod, za nižší nához 0 bodů. Za součet náhozů týmu včetně hendykepů získává lepší tým 2 body, při remíze 1 bod, při prohře 0 bodů).

§ 6d) Pořadí ve výsledkové tabulce je určeno:

a)   celkovým počtem získaných bodů týmu

b)   celkovým průměrem týmu ze všech odehraných utkání včetně hendykepů

c)   celkovým počtem vítězných utkání (tj. počet utkání se ziskem nejméně 5 bodů)

d)  při trvající shodě po posledním utkání skupiny na jakékoliv pozici odehrají určení 3 hráči týmů, jichž se to týká, 3 dokončené frame, přičemž vyšší dosažený součet všech tří hráčů rozhodne o pořadí v tabulce. Pokud ani v této chvíli není rozhodnuto, pokračuje se vždy jedním dalším dokončeným frame až do rozhodnutí.

§ 6e) Na základě závěrečné výsledkové tabulky odehrají sousedící týmy rozhodující utkání o závěrečné umístění od nuly na součet náhozů všech 3 hráčů + hendykepů. Tým na 1. místě s týmem na 2. místě hrají o 1. místo, tým na 3. místě s týmem na 4. místě o 3. místo, atd., až tým na 7. místě s týmem na 8. místě o 7. místo.

§ 6f) Tým na 1. místě získá čestný titul Best Senior team 2015-16. Týmy na 1. až 3. místě získají specifické poháry, všichni hráči upomínkové ceny. Oceněn bude i nejvyšší nához (jednotlivce).

§ 7. Účastnické poplatky

§ 7a) Poplatek za účast je stanoven na 1.500 Kč (60 EUR) za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 8. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF. 

§ 9. Průběh hracího dne

§ 9a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje rozhodčí, jehož deleguje pořadatel.

§ 9b) Prezence týmů nejpozději do 09:45 hod. V případě pozdní prezentace týmu je tým povinen uhradit startovné zásadně za celý herní den v plné výši.

§ 9c) Plánovaný časový rozpis hracího dne:

               09:45 prezence týmů

               10:00 trénink na přiděleném páru drah

               10:15 1. soutěžní utkání

               11:00 2. soutěžní utkání

               11:45 3. soutěžní utkání

               12:30 4. soutěžní utkání

                Přestávka na oběd

               14:00 5. soutěžní utkání

               14:45 6. soutěžní utkání

               15:30 7. soutěžní utkání

               16:15 finálové hry o závěrečné umístění

               17:00 vyhlášení výsledků, předání cen, konec akce

§ 10. Handicapy, příprava drah

§ 10a) Každé ženě je k dosaženému náhozu připočítáváno navíc 10 bodů.

§ 10b) Všem hráčům splňujícím věkové podmínky k 10.12.2016 jsou připočítávány k dosaženým náhozům body ve výši: věk 61 = +1 bod, za každý další rok +1 bod.

§ 10c) Příprava drah: dráhy budou připraveny mazacím modelem, který bude zveřejněn 1 týden před dnem konání na webových stránkách www.seniorbowling.cz. Příprava drah proběhne před 1. a 5. soutěžním utkáním.


OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 11. Povinnosti kapitána týmu

§ 11a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne konečnou soupisku týmu s uvedením u všech hráčů: jméno, příjmení, přesné datum narození, splňuje podmínku odehrané nejméně 1 hry v tomto týmu v uplynulé sezoně SBL.

§ 11b) Zapisuje sestavy týmu pro každé soutěžní utkání a po skončení utkání svým podpisem stvrzuje správnost zapsaných výsledků svého týmu i týmu soupeře. 

§ 12. Povinnosti týmů

§ 12a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může delegovaný rozhodčí udělit  hráči, či týmu, napomenutí (žlutá karta). Napomenutí lze udělit stejnému hráči až 2x, přičemž třetím napomenutím žlutou kartou se automaticky hráč vylučuje z turnaje (červená karta). Při zásadních problémech může rozhodčí hráče zcela vyloučit ihned (červená karta). Protest proti uvedeným sankcím může podat kapitán týmu písemně delegovanému rozhodčímu s kaucí 1.000 Kč. V případě oprávněného protestu se kauce vrací v plné výši, v případě neoprávněného protestu kauce propadá. O protestech rozhoduje delegovaný rozhodčí společně s pořadatelem, jehož výklad je závazný a definitivní.

§ 12b) Při hře (od zahájení tréninku až po zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v prostoru pro hráče vymezeném na začátku hracího dne rozhodčím. 

§ 13. Výsledkový servis

§ 13a) Dosažené výsledky týmů jsou evidovány na internetových stránkách Seniorbowling CZ (www.seniorbowling.cz), na internetových stránkách ČBA, včetně komentářů z hracích dnů, fotografií apod. Výsledky budou předány i zástupcům ze Slovenska ke zveřejnění.

§ 13b) Výsledky her se budou započítávat i do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR (Senior Masters 2015) vedeného Seniorbowling CZ (www.seniorbowling.cz) 

§ 14. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a budou zaslány i kapitánům přihlášených týmů. 

 

Dne 10.08.2016 

Milan Soušek, předseda Seniorbowling CZ, z.s.