Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Propozice pro Finále SBL

Seniorská Bowlingová Liga

Soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE

pro finále SBL 2015-16

 

 

Česká Bowlingová Asociace                                                                 Seniorbowling CZ, z.s.

Zátopkova 100/2, p. s. 40                                                                                                         Na Vrškách 81

160 17 Praha 6 – Strahov                                                                                                       252 03 Řitka

Email: info@czechbowling.cz                         Email: info@seniorbowling.cz

WEB:  www.czechbowling.cz                                                                                              Web:  www.seniorbowling.cz

 

Domovské internetové stránky soutěže: www.seniorbowling-liga.cz

 

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ a ČBA.

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2015-2016.

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jiří Beran, tel: 777 276 716, E-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti ve Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se v jednotlivých skupinách na postupovém místě. Maximální počet týmů ve Finále SBL je 16.

§ 4b) Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se aktivně zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2015-16 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu ve Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listiny pro Finále SBL. Pokud se oprávněný tým do Finále SBL nepřihlásí nejpozději 7 dnů před dnem konání Finále SBL, vzniká právo na postup do Finále SBL náhradnímu týmu, tedy 1. nepostupujícímu týmu z Baráže o finále SBL.

§ 4d) Přímo do Finále SBL postupují týmy ze všech skupin SBL takto: skupiny se 6ti až 8mi týmy – týmy na 1. a 2. místě konečné roční tabulky, skupiny s nižším počtem týmů – tým na 1. místě konečné roční tabulky.

Do Finále SBL mají možnost postoupit i týmy přes Baráž o finále SBL, ve které se rozhodne o doplnění celkového počtu týmů ve Finále SBL na 16. Do Baráže postupuje z každé skupiny 1. tým nepostupující do Finále SBL přímo a dále tým, který dosáhl nejvyššího průměru včetně handicapů ze všech týmů skupiny a který současně nepostoupil do Finále SBL přímo, tedy z 1., příp. 2. místa. Pro Baráž o Finále SBL jsou souběžně vydány zvláštní Propozice.

§ 4e) Z českého celostátního Finále SBL postoupí 5 nejúspěšnějších týmů do Mezinárodního finále SBL. Organizátorem Mezinárodního finále SBL je Seniorbowling CZ a zahraniční partneři. Propozice pro Mezinárodní finále budou vydány nejpozději do 31.03.2016.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Finále SBL 2015-16 se odehraje v centru Bowlingzone Pardubice 28.10.2016 (svátek). Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Finále SBL

§ 6a) Step A: Všech 16 účastníků Finále SBL bude rozřazeno při prezenci do 2 skupin A, B po 8 účastnících. Vítězné týmy základních skupin budou do finálových skupin A, B nasazeni tak, aby byl jejich počet v obou skupinách stejný (srovnatelný). Kritériem nasazování bude celkový dosažený průměr v základní skupině, tým s nejvyšším průměrem do skupiny A, s druhým nejvyšším průměrem do skupiny B, atd. Všechny ostatní týmy budou do finálových skupin A, B nalosovány. Průměry se počítají vždy včetně handicapů.

Finalisté odehrají ve skupině běžný hrací den SBL (zápasy každý s každým s bodováním shodným se SBL) americkým systémem na páru drah. Do stepu B postupují první čtyři týmy z obou skupin.

§ 6b) Step B – čtvrtfinále play off: týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Hraje se stále americkým systémem na páru drah. Nasazení týmů do vyřazovacího systému je dle umístění ve skupinách následovně: A1-B4, A2-B3, A3-B2 a A4-B1. Do stepu C postupují vítězové podle součtu her týmů včetně handicapů ve stepu B.

§ 6c) Step C: – semifinále play off: Týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Nasazení týmů do semifinále je následující. První semifinále hraje vítěz utkání A1-B4 proti vítězi utkání A3-B2 a druhé semifinále hrají vítězové utkání A2-B3 proti vítězi A4-B1. Do stepu D postupují vítězové podle součtu her týmu ve stepu C včetně handicapů.

§ 6d) Step D: – finále, utkání o třetí místo a utkání o páté místo play off: finále hrají vítězové ze Stepu C – semifinále, a to na jednu hru týmu včetně handicapů na přidělených drahách. Obdobně hrají utkání o třetí místo poražení semifinalisté a o 5. místo poražené týmy ze stepu B s nejlepším výsledkem včetně handicapů.

§ 6e) Bodové hodnocení družstev ve Stepu A

Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky konečného pořadí takto:

2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro každý tým při nerozhodném výsledku.

§ 6f)Bodové hodnocení jednotlivců ve Stepu A

Na základě výsledku vzájemných utkání při nasazení hráč 1A / hráč 1B, hráč 2A / hráč 2B, hráč 3A / hráč 3B se počítají body do tabulky družstev z jednotlivých vzájemných utkání takto (vždy včetně handicapů):

1 bod pro vítězného hráče, 0,5 bodu pro oba hráče při nerozhodném výsledku.

§ 6g) Při shodnosti bodů ve Stepu B-D rozhoduje

V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

- Vyšší hra jednotlivce dosažená v utkání ve kterém došlo ke shodě bodů

- V případě shody nejvyšší hry jednotlivce rozhoduje druhá, respektive třetí nejvyšší hra,

- Pokud ani takto nelze určit vítěze, hraje se Dodatková hra, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s tím, že tento zápas vyhrává to družstvo, které získá součtem družstva po prvním frame více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování další sady až do úplného rozhodnutí. V Dodatkové hře se handicapy nezapočítávají.

§ 7. Účastnické poplatky

Poplatek za finále je stanoven na 1.400 Kč za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 8. Ocenění

§ 8a) Vítězný tým získá titul Mistr ČR v seniorských týmech, obdrží medaile Mistra ČR a velký Putovní pohár.

§ 8b) Tým na druhém místě získá titul Vicemistr ČR a speciální medaile za 2. místo.

§ 8c) Tým na třetím místě získá speciální medaile za 3. místo.

§ 8d) Týmy na 1. až 5. místě obdrží věcné ceny.

§ 8e) Velký Putovní pohár Mistrů ČR v seniorských týmech získá do trvalého držení tým, který se ve 3 ročnících bezprostředně po sobě umístí ve Finále SBL na 1. místě. Současně tento tým získá i mimořádnou finanční prémii ve výši 20.000 Kč od Seniorbowling CZ.

§ 8f) Veškeré ceny jsou předávány úspěšným týmům na místě ihned po skončení Finále.

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů do finále SBL - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí jinak, v dalších stepech 2 frame každý hráč týmu.

§ 11c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 10 bodů ke každé hře.

§ 11d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. září 2015 a tento handicap platí po celou sezonu 2015-2016, včetně Finále SBL.

§ 11e) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Finále SBL. Příprava drah proběhne před Stepem A a Stepem D.

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře.

§ 13. Zápis o utkáních

§ 13a) Hráči ve stepu A, B a C hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 13b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Kapitán je povinen zapsat i věkové handicapy. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v jakémkoliv prostoru herny.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.czechbowling a www.seniorbowling-liga.cz.  Hry se budou počítat do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR, který vede Seniorbowling CZ.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je konečné.

V Praze dne 12. prosince 2015

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                   Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ, z.s.