Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice Finále SBL 2014-15

Seniorská Bowlingová Liga, Soutěžní ročník 2014-2015

PROPOZICE pro finále SBL 2014-15

 

Česká Bowlingová Asociace                                                  ESBC CZ, občanské sdružení

Zátopkova 100/2, p. s. 40                                                                                        PO Box 29, Skalecká 2

160 17 Praha 6 – Strahov                                                                                      252 10  Mníšek pod Brdy

Email: info@czechbowling.cz                                                             Email: info@seniorbowling.cz

WEB:  www.czechbowling.cz                                                                                  Web:  www.seniorbowling.cz

Domovské internetové stránky soutěže: www.seniorbowling-liga.cz

 

 

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

ESBC CZ a ČBA.

 

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2014-2015.

 

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jan Vojtíšek, tel: 777 691 106, E-mail: stk@czechbowling.cz.

 

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti ve Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se v jednotlivých skupinách na postupovém místě

§ 4b) Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2014-15 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu ve Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listina pro Finále SBL. Pokud se oprávněný tým do Finále SBL nepřihlásí nejpozději 7 dnů před dnem konání Finále SBL, vzniká právo na postup do Finále SBL náhradnímu týmu, který se ve stejné skupině umístil na 1. nepostupovém místě, resp. dosáhl na postupové výsledky jiného typu (průměr ze všech her). Účast týmu z druhého nepostupového místa je již vyloučena.

§ 4d) Do Finále SBL postupují týmy ze všech skupin SBL takto: skupiny se 6ti až 8mi týmy – týmy na 1. a 2. místě konečné roční tabulky, skupiny s nižším počtem týmů – tým na 1. místě konečné roční tabulky. Do Finále dále postupují 3 týmy s nejvyšším dosaženým herním průměrem ze všech zápasů ve skupinách, přičemž se pro tento účel sestaví jediná celorepubliková tabulka s řazením podle výše dosažených průměrů (včetně HDC, tedy podle Ligového zpravodaje) za celou odehranou sezonu, ve které se označí týmy postupující na základě svého umístění a dále trojice ostatních týmů s nejvyšším dosaženým průměrem, kterým vzniká nárok na postup do Finále SBL plus případní náhradníci v případě omluvy některého z postupujících týmů.

§ 4e) Z českého celostátního Finále SBL postoupí 5 nejúspěšnějších týmů do Mezinárodního finále. Organizátorem Mezinárodního finále SBL je ESBC CZ a zahraniční partneři. Propozice pro Mezinárodní finále budou vydány nejpozději do 31.03.2015.

 

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Finále SBL 2014-15 se odehraje v centru Bowlingzone Pardubice v neděli 3. května 2015. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

 

§ 6. Herní systém Finále SBL

§ 6a) Step A: Všech 16 účastníků Finále SBL bude rozlosováno při prezenci do 2 skupin po 8 účastnících.

Finalisté odehrají ve skupině běžný hrací den SBL (zápasy každý s každým s bodováním shodným se SBL) americkým systémem na páru drah. Do stepu B postupují první čtyři týmy z obou skupin.

§ 6b) Step B – čtvrtfinále play off: týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Hraje se stále americkým systémem na páru drah. Nasazení týmů do vyřazovacího systému je dle umístění ve skupinách následovně: A1-B4, A2-B3, A3-B2 a A4-B1. Do stepu C postupují vítězové podle součtu her týmů včetně hendykepů ve stepu B.

§ 6c) Step C: – semifinále play off: Týmy hrají proti sobě vyřazovacím systémem na jednu hru na přidělených drahách. Nasazení týmů do semifinále je následující. První semifinále hraje vítěz utkání A1-B4 proti vítězi utkání A3-B2 a druhé semifinále hrají vítězové utkání A2-B3 proti vítězi A4-B1. Do stepu D postupují vítězové podle součtu her týmu ve stepu C včetně handicapů.

§ 6d) Step D: – finále, utkání o třetí místo a utkání o páté místo play off: finále hrají vítězové ze Stepu C – semifinále, a to na jednu hru týmu včetně hendykepů na přidělených drahách. Obdobně hrají utkání o třetí místo hrají poražení semifinalisté a o 5. místo poražené týmy ze stepu B s nejlepším výsledkem.

§ 6e) Bodové hodnocení družstev ve Stepu A

Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky konečného pořadí takto:

 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým

 1 bod pro každé družstvo při nerozhodném výsledku.

§ 6f)Bodové hodnocení jednotlivců ve Stepu A

Na základě výsledku vzájemných utkání při nasazení hráč 1A / hráč 1B, hráč 2A / hráč 2B, hráč 3A / hráč 3B se počítají body do tabulky družstev z jednotlivých vzájemných utkání takto:

1 bod pro vítězného hráče

0,5 bodu pro oba hráče při nerozhodném výsledku

§ 6g) Při shodnosti bodů ve Stepu B-D rozhoduje

V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

- Vyšší hra jednotlivce dosažená v utkání ve kterém došlo ke shodě bodů

- V případě shody nejvyšší hry jednotlivce rozhoduje druhá, respektive třetí nejvyšší hra,

- Pokud ani takto nelze určit vítěze, hraje se Dodatkový zápas, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s tím, že tento zápas vyhrává to družstvo, které získá součtem družstva po prvním frame více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování další sady až do úplného rozhodnutí.

 

§ 7. Účastnické poplatky

Poplatek za finále je stanoven na 1.200 Kč za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

 

§ 8. Ocenění

§ 8a) Vítězný tým získá titul Mistr ČR v seniorských týmech, obdrží speciální medaile Mistra ČR a velký Putovní pohár.

§ 8b) Tým na druhém místě získá titul Vicemistr ČR a speciální medaile za 2. místo.

§ 8c) Tým na třetím místě získá speciální medaile za 3. místo.

§ 8d) Týmy na 1. až 5. místě obdrží věcné ceny.

§ 8e) Velký Putovní pohár Mistrů ČR v seniorských týmech získá do trvalého držení tým, který se ve 3 ročnících bezprostředně po sobě umístí ve Finále SBL na 1. místě. Současně tento tým získá i mimořádnou finanční prémii ve výši 20.000 Kč od ESBC CZ.

§ 8f) Veškeré ceny jsou předávány úspěšným týmům na místě ihned po skončení Finále.

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

 

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů do finále SBL - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10c) Ukončení prezence je  15 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

 

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí jinak, v dalších stepech  2 frame každý hráč týmu.

§ 11c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 10 bodů ke každé hře.

§ 11d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. září 2014 a tento handicap platí po celou sezonu 2014-2015 včetně Finále SBL.

§ 11e) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Finále SBL. Příprava drah proběhne před Stepem A a Stepem D.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání  i správnost výsledků soupeře.

 

§ 13. Zápis o utkáních

§ 13a) Hráči ve stepu B a C hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 13b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Kapitán je povinen zapsat i věkové handicapy. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

 

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v jakémkoliv prostoru herny.

 

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.czechbowling a www.seniorbowling-liga.cz.  Hry se budou počítat do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR vedeného ESBC CZ.

 

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

 

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je konečné.

V Praze dne 15. prosince 2014

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                                Ing. Milan Soušek v.r., předseda ESBC CZ, o.s.