Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice SBL 2013-14 pro FINÁLE

20. 12. 2013

PROPOZICE celostátního Finále Seniorské bowlingové ligy

(bowlingové ligy týmů seniorů), soutěžní ročník 2013/2014

PREAMBULE

Nová týmová soutěž je určená výhradně hráčkám a hráčům ve věku 50 a více let. Základním smyslem seniorské ligy je podpora bowlingového sportu, podpora aktivního života seniorů, jakož i přátelská setkání hráček a hráčů jak v rámci základních ligových kol, tak i v celostátním a případně i mezinárodním měřítku.

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) a občanské sdružení seniorských hráčů bowlingu ESBC CZ (dále jen ESBCCZ). Nejvyšším orgánem SBL je Organizační výbor SBL složený ze zástupců ESBC CZ a ČBA.

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2013/2014.

§ 3. Organizátor soutěže

Předseda STK ČBA, Jan Vojtíšek, tel: 777 691 106, E-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti na Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu, a umístili se v jednotlivých skupinách na postupovém místě

§ 4b) Do Finále SBL 2013-14 postupují týmy ze všech skupin SBL takto: skupiny se 6ti až 8mi týmy – týmy na 1. a 2. místě konečné roční tabulky, skupiny se 4mi a 5ti týmy – tým na 1. místě konečné roční tabulky. Do Finále dále postupuje 6 týmů s nejvyšším dosaženým herním průměrem ze všech zápasů ve skupinách v sezoně 2013-14, přičemž se pro tento účel sestaví jediná celorepubliková tabulka s řazením podle výše dosažených průměrů za celou odehranou sezonu, ve které se označí týmy postupující na základě svého umístění a dále šest ostatních týmů s nejvyšším dosaženým průměrem, kterým vzniká nárok na postup do Finále SBL plus případní náhradníci v případě omluvy některého z postupujících týmů. Celkový počet účastníků Finále je maximálně 16.

§ 4c) Podmínkou registrace týmu do Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Pokud se oprávněný tým do Finále SBL nepřihlásí nejpozději 3 dny před konáním Finále SBL, vzniká právo na postup do Finále SBL náhradnímu týmu, který je první nepostupující z celorepublikové tabulky podle dosažených průměrů ve skupinách (§ 4b). Pokud se i tento tým nepřihlásí, přechází právo účasti na další tým v pořadí v této tabulce až do naplnění 14 míst.

§ 4d) Finále SBL se aktivně může zúčastnit pouze hráč, který odehrál v soutěžní sezoně SBL 2013-14 nejméně 3 hry v rámci základních skupin SBL.

§ 4e) Nejúspěšnější týmy z Finále SBL postoupí do Mezinárodního finále podle klíče určeného zvláštními Propozicemi (které budou vydány nejpozději do konce března 2014). Organizátorem Mezinárodního finále SBL je ESBC CZ a zahraniční partneři.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Finále SBL 2013-14 se odehraje v centru Luka bowling Pardubice ve čtvrtek 8. května 2014. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Finále SBL

§ 6a) Step A - Kvalifikace: Týmy odehrají na vylosovaném páru drah 2 hry. Do stepu B postupují všechny týmy. O pořadí týmů v kvalifikaci rozhoduje součet všech her včetně handicapů přičtených ke každé odehrané hře.

§ 6b) Step B - Skupiny: Podle pořadí v kvalifikaci se týmy rozdělí do dvou skupin a to následovně:

Skupina A: Tvoří ji týmy na 1.místě, 4. místě, 5. místě, 8. místě, 10. místě, 11. místě, 14. místě, 15. místě

Skupina B: Tvoří ji týmy na 2. místě, 3.místě, 6. místě, 7. místě, 9. místě, 12. místě, 13. místě, 16. místě

Účastníci každé skupiny odehrají ve své skupině 7 utkání každý s každým s bodováním shodným jako v základních skupinách SBL.

§ 6c) Step C – Finále a utkání o třetí místo: Finále odehrají proti sobě vítězové skupiny A a skupiny B, a to na jednu hru týmu na přiděleném páru drah. Obdobně se utkají o třetí místo týmy na druhém místě po stepu B skupiny A a skupině B .

§ 6d) Při shodnosti bodů ve Stepu B bodů rozhoduje

V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

- Celkový nához týmu ve všech utkáních ve skupině (skóre) včetně handicapů

- Celkový nához týmu ve všech utkáních ve skupině (skóre) bez handicapů

- Vyšší hra jednotlivce dosažená v kterémkoliv utkání ve skupině

- V případě shody nejvyšší hry jednotlivce rozhoduje druhá, respektive třetí nejvyšší hra,

§ 6e) Při shodnosti bodů ve Stepu A nebo C rozhoduje: v případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění celkový nižší součet všech handicapů týmu. Pokud ani takto nelze určit vítěze, hraje se Dodatkový zápas, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s tím, že tento zápas vyhrává ten tým, které získá součtem týmu po prvním frame více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování další sady až do úplného rozhodnutí.

§ 7. Účastnické poplatky

Poplatek za finále je stanoven na 1.000 Kč za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 8. Ocenění

§ 8a) Vítězný tým získá titul Mistr ČR v seniorských týmech, obdrží „zlaté“ medaile pro každého hráče týmu a také obdrží velký Putovní pohár Mistra České republiky.

§ 8b) Tým na druhém místě získá titul Vicemistr ČR a „stříbrné“ medaile pro každého hráče týmu.

§ 8c) Tým na třetím místě získá „bronzové“ medaile pro každého hráče týmu.

§ 8d) Velký Putovní pohár Mistrů ČR v seniorských týmech získá do trvalého držení tým, který se ve 3 ročnících bezprostředně po sobě umístí ve Finále SBL na 1. místě. Současně tento tým získá i mimořádné ocenění od ESBC CZ.

§ 8e) Veškeré ceny jsou předávány úspěšným týmům na místě ihned po skončení Finále.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí delegovaný STK ČBA.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezenci týmů na finále SBL - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 10c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 10d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 15 min. před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí jinak, v dalších kolech 2 frame každý hráč týmu před první hrou.

§ 11c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 10 bodů ke každé hře.

§ 11d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. září 2013 a tento handicap platí po celou sezonu 2013/2014 včetně všech her ve Finále SBL.

§ 11e) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Finále SBL. Příprava drah proběhne před Stepem A, B a C.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře.

§ 13. Zápis o utkáních

§ 13a) Hráči ve stepu B a C hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 13b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Kapitán je povinen zapsat i celkový handicap každého hráče (součet případného handicapu podle věku a případného handicapu pro ženy). Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může delegovaný rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v jakémkoliv prostoru herny.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude zveřejněn na serverech www.czechbowling.cz a www.seniorbowling-liga.cz. Hry se budou započítávat do Sportovního žebříčku ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR vedeného ESBC CZ.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který provádí závazný a konečný výklad těchto propozic. OV SBL dále řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné.

V Praze dne 20. prosince 2013 (doplněno 10.03.2014)

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                 Ing. Milan Soušek v.r., předseda ESBC CZ, o.s.

Jan Vojtíšek v.r., předseda STK ČBA