Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice SBL, ročník 2013-14

12. 5. 2013

 

PROPOZICE

bowlingové ligy týmů seniorů:

  

Seniorská bowlingová liga

 

soutěžní ročník 2013/2014


Česká Bowlingová Asociace                     ESBC CZ, občanské sdružení

Zátopkova 100/2, p. s. 40                                                  PO Box 29, Skalecká 2

160 17 Praha 6 – Strahov                                                 252 10  Mníšek pod Brdy

Email: info@czechbowling.cz           Email: info@seniorbowling.cz

WEB:  www.czechbowling.cz                                  Web:    www.seniorbowling.cz

                                                                                          www.seniorbowling-liga.cz

 

V Š E O B E C N Á   U S T A N O V E N Í  

PREAMBULE

Nová týmová soutěž je určená výhradně hráčkám a hráčům ve věku 50 a více let. Základním smyslem seniorské ligy je podpora bowlingového sportu, podpora aktivního života seniorů, jakož i přátelská setkání hráček a hráčů jak v rámci základních ligových kol, tak i v celostátním a případně i mezinárodním měřítku.

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) a občanské sdružení seniorských hráčů bowlingu ESBC CZ (dále jen ESBC CZ). Nejvyšším orgánem SBL je Organizační výbor SBL složený ze zástupců ESBC CZ a ČBA.

§ 2. Platnost

§ 2a) Tyto propozice platí pro seniorskou soutěž týmů, soutěžní ročník 2013/2014 (dále jen SBL) řízenou po stránce organizační Sportovně technickou komisí ČBA (dále jen STK). Proti rozhodnutí STK se lze odvolat k Organizačnímu výboru SBL (§ 24), který je vrcholným orgánem SBL a mj. provádí výklad těchto propozic a je kompetentní ke všem rozhodnutím ohledně SBL, která nejsou součástí Propozic.

§ 2b) Propozice SBL nabývají účinnosti dne 20. června 2013.

§ 3. Vedoucí soutěží po stránce organizační

Předseda STK ČBA, Jan Vojtíšek, tel: 777 691 106, E-mail: stk@czechbowling.cz. V případě jednání o SBL bude zástupce ESBC CZ vždy přizván na jednání STK ČBA.

§ 4. Přihlášky

§ 4a) Přihlášky do soutěží SBL: elektronicky vyplněním a odesláním formuláře přímo z internetových stránek: www.seniorbowling-liga.cz, záložka Registrace týmů a hráčů, Formulář přihlášky týmů nebo emailem na emailovou adresu ČBA: stk@czechbowling.cz

§ 4b) Termín přihlášek: od zveřejnění těchto Propozic dne 20.06.2013 do 05.09.2013 (viz však § 7b)

§ 4c) Přihlášené týmy budou zveřejněny na www.czechbowling.cz a na ligových stránkách www.seniorbowling-liga.cz, záložka Registrované týmy a hráči podle center.

§ 4d) Týmy hlásící se do SBL musí vyplnit všechny údaje internetové přihlášky na www.seniorbowling-liga.cz nebo zašlou přihlášku emailem s povinným uvedením údajů:

-        jméno kapitána

-        název týmu

-        kontaktní emailová adresa, telefon

-        jména nejméně 3 hráčů týmu a data jejich narození

-        centrum, do kterého se tým přihlašuje k odehrávání SBL

§ 5. Podmínky a právo účasti

§ 5a) Soutěž je určena pro nejméně tříčlenné týmy složené z hráčů, kteří dovršili věk 50 let v roce odehrávání SBL (posuzováno podle roku, nikoliv data narození). Věk kteréhokoliv hráče má právo na místě překontrolovat  rozhodčí podle platného registračního průkazu nebo jiného osobního dokladu.

§ 5b) Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti jednotlivých hráčů, ani na žádných jiných registracích, týmy se mohou sestavovat zcela libovolně za podmínky splnění ostatních bodů těchto propozic.

§ 5c) Podmínkou registrace týmu do SBL je vyplněná přihláška, soupiska týmu zaslaná pořadateli a úhrada registračního poplatku za tým.

§ 6. Struktura a organizace soutěže

§ 6a) SBL je připravena jako týmová ligová soutěž seniorů v ČR se závěrečným Národním finále s bojem o titul seniorského Mistra ČR v týmech.

§ 6b) Centra, kde se bude SBL odehrávat, nejsou předem určena, hrát se bude tam, kde se naplní počet přihlášených týmů na 8 (minimálně však 4), viz § 7d) Propozic. Následně na daném centru bude otevřena skupina SBL. Hrací den příslušné skupiny určí po dohodě s kapitány pořadatel SBL. V centru může být otevřeno i více skupin SBL, v tomto případě do nich budou týmy nalosovány.

§ 6c) V prvním ročníku SBL jsou všechny skupiny na stejné úrovni. V dalších ročnících budou lepší týmy z obou (nebo i více) skupin zařazeny podle dosažených ročních výsledků, lepší týmy do vyšší soutěže, slabší týmy do nižší soutěže.

§ 6d) Týmy, které se přihlásily do centra, v němž nebude splněna podmínka nejméně 4 týmů ve skupině, budou po dohodě sloučeny do nejbližších center s týmy, které se zde nahlásily.

§ 6e) V rámci základní části SBL bude odehráno šest soutěžních kol (3x podzim, 3x jaro), v nichž se ve skupině střetne každý s každým opakovaně.

§ 6f) Dva nejlépe umístěné týmy z každé skupiny po skončení základních kol postoupí do Národního finálového turnaje o Mistrovský titul seniorských týmů země. V případě skupin SBL s obsazených nižším počtem týmů než 6 postoupí do finálového turnaje pouze jeden nejlepší tým. Případné další postupující týmy určí zvláštní Propozice pro Národní finálový nejpozději do konce roku 2013. Národního finále se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří v základní lize odehráli nejméně 1 celý herní den.

§ 6g) V případě navázání mezinárodní spolupráce v rámci SBL postoupí z českého Národního finále nejúspěšnější týmy do Mezinárodního finále podle klíče určeného zvláštními Propozicemi (které by v takovém případě byly vydány nejpozději do konce roku 2013). Organizátorem Mezinárodního finále SBL je ESBC CZ po dohodě s ČBA.

 

§ 7. Kdy a kde se bude hrát

§ 7a) Soutěž SBL se začne hrát nejdříve od září 2013 v centrech, která splňují dané podmínky a v nichž se naplní nejméně 1 skupina (8 týmů, výjimečně minimálně 4 týmy).

§ 7b) Další skupiny mohou být otevřeny kdykoliv od září do listopadu 2013, jakmile se do ní přihlásí dostatečný počet týmů. Definitivní uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2013. Na později došlé přihlášky už nelze brát zřetel. V případě otevření skupiny po uzavření přihlášek dle §4b budou tyto skupiny odehrávat hrací dny podzimní části ve zhuštěné frekvenci.

§ 7c) Konkrétní hrací dny a hodiny jednotlivých skupin budou projednány organizátorem s přihlášenými týmy a termíny budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách ČBA a ESBC CZ.

§ 7d) SBL se může odehrávat výhradně v centrech s mazačkou a automatickými stavěči kuželek, do kterých se nahlásí dostatečný počet týmů podle bodu § 6b a § 6d těchto Propozic.

§ 8. Systém soutěží

§ 8a) Týmy hrají ve skupině v každém hracím dnu systémem vzájemných utkání každý s každým, pokud nestanoví příloha jinak.

§ 8b) Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání „kdo s kým“ bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách ČBA a na stránkách www.seniorbowling-liga.cz.

§ 8c) Hrací systémy případných baráží o setrvání v soutěžích a postupech SBL budou uvedeny v samostatných propozicích po ukončení základních soutěží.

 

§ 9. Termíny a místa konání

§ 9a) Vize startu SBL je směrována na co nejmenší cestování. Místa konání a termíny budou vyhlášeny dle § 6b případně § 6d, po uzávěrce přihlášek týmů.  

§ 9b) Rozřazení týmů bude zasláno na emailové adresy kapitánů týmů nejpozději 2 týdny před prvním hracím dnem jejich skupiny. V případě otevření více skupin SBL v jednom centru budou týmy do skupin nalosovány.

§ 10. Účastnické poplatky

Náklady na SBL mají dvě položky:

§ 10a) Registrační poplatek za „Přihlášení týmu“ do soutěže je ve výši: 800 Kč za tým a 200 Kč za každého hráče týmu. Hráči, kteří jsou registrovaní v ČBA  a/nebo v ESBC CZ, mají přiznánu slevu na registraci hráče ve výši 100 Kč (jejich poplatek za registraci hráče je tedy 100 Kč). Hráči ve věku 65 a více let registrační poplatek za hráči nehradí (sleva 100%). V případě dopsání dalšího hráče na soupisku týmu je třeba uhradit registrační poplatek za tohoto hráče dříve, než nastoupí ke svému prvnímu utkání za tento tým.  Registrační poplatek za týmy se platí na bankovní účet ČBA (153696096/0600) dle přiděleného VS, který bude kapitánům zaslán po podání přihlášky do soutěže, případně podle dohody je lze uhradit hotově na 1. hracím dni skupiny. Registrační poplatky musí být uhrazeny nejpozději 1 týden před prvním hracím dnem skupiny. Registrační poplatky za hráče na soupisce týmu se hradí v hotovosti v 1. hracím dni své skupiny. Veškeré registrační poplatky platí na celou herní sezonu 2013/2014.

§ 10b) Poplatek za hru: 200 Kč/1 hra týmu. Tento poplatek se hradí nejpozději před zahájením hracího dne delegovanému rozhodčímu na místě. Lze jej uhradit i předem za všechna utkání týmu ve své skupině za celou sezonu.

§ 10c) Národní finále a případné mezinárodní finále se hradí zvlášť (viz Propozice na Národní finále vydané do konce roku 2013).

§ 11. Ceny za umístění

§ 11a) Vítězům jednotlivých skupin budou po skončení sezóny předány ceny za umístění na 1. až 3. místě.

§ 11b) Oceněn bude i nejvyšší nához muže a ženy každé skupiny za základní část SBL.

§ 11c) Vítěz Národního finále obdrží Velký putovní pohár pro seniorského Mistra ČR. Ceny obdrží všechny týmy na 1. až 3. místě Národního finále.

§ 11d) O způsobu vyhodnocení soutěže a předání cen za umístění rozhodne OV SBL před ukončením soutěžního ročníku a zveřejní jej na webových stránkách ČBA a ESBC CZ.


TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 12. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 13. Průběh hracího dne

§ 13a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

§ 13b) Zahájení hracího dne a prezenci týmů na jednotlivé hrací dny zahájí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 14. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 14a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 14b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

§ 14c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 10 bodů ke každé hře.

§ 14d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. září 2013 a tento hendykep platí po celou sezonu 2013/2014 bez ohledu na to, kdy hráč odehraje svoji první hru v rámci SBL.

§ 14e) Příprava drah: dráhy budou připraveny mazacím modelem typu house používaným v daném centru.

§ 15. Tabulka a její hodnocení

§ 15a) Pořadí týmů v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení týmů a body ze vzájemných utkání hráčů (viz. § 16).

§ 15b) V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

15. b1. Vyšší součet her (skóre) týmu v odehraných utkáních.

15. b2. Bodový zisk ze vzájemných utkání.

15. b3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání.

15. b4. Dodatkové utkání.

§ 16. Bodové hodnocení týmů

Pro bodování utkání v rámci SBL se používá 5ti bodový systém. Maximální možný bodový zisk týmu z jednoho utkání je 5 bodů. Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky celoročního pořadí takto:

§ 16a) Součet her (skóre) týmu: 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro oba týmy v případě remízy včetně handicapů.

§ 16b) Jednotliví hráči: hráč na stejné pozici v zápisu o utkání (1. hráč – 1. hráč, 2. hráč – 2. hráč, 3. hráč – 3. hráč): 1 bod pro hráče s vyšší hrou (skóre), 0 bodů pro hráče s nižší hrou (skóre) a 0,5 bodu pro oba hráče v případě remízy včetně handicapu.

§ 17. Seznam příloh

Nedílnou součástí těchto propozic jsou přílohy 1 až 9:

- Příloha č. 1 – "Přihláška/odhláška týmu do/ze soutěže"

- Příloha č. 2 – "Soupiska týmu"


OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 18. Povinnosti kapitána týmu

§ 18a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 18b) Je povinen nahlásit rozhodčímu každý start v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku týmu. Hráči, kteří dosud nebyli zapsáni na soupisce a nastoupí ke své první hře v rámci SBL, jsou povinni  předem prostřednictvím kapitána nahlásit delegovanému rozhodčímu:

1)      jméno a příjmení

2)      rodné číslo

3)      adresu bydliště

4)      datum narození

§ 18c) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání  i správnost výsledků soupeře.

§ 19. Zápis o utkání

§ 19a) Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 19b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 20. Povinnosti týmů

§ 20a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 20b) Tým, který se nedostaví na soutěžní utkání, může být penalizován pokutou ve výši poplatků týmu za hry, a to za celý plánovaný hrací den. Při opakované absenci může být tým ze soutěže zcela vyloučen bez jakýchkoliv náhrad.

§ 20c) Hráč smí v herní sezoně hrát zásadně vždy za jediný tým. Přestupy a hostování hráčů jsou možné pouze v souladu s termíny ČBA pro přestupy a hostování. V případě porušení bude tato věc projednávána pořadatelem SBL jako přestupek.

§ 20d) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v jakémkoliv prostoru.

§ 21. Soupiska týmu

§ 21a) Soupiska týmu je nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 2).

§ 21b) Počet hráčů v týmu a je minimálně 3, maximálně 9.

§ 21c) Termín pro zaslání soupisek je do 1. září 2013 (viz také § 7 těchto Propozic).

§ 22. Výsledkový servis

§ 22a) Dosažené výsledky týmů a všech skupin jsou evidovány na internetových stránkách ČBA a ESBC CZ, včetně komentářů z hracích dnů, fotografií apod.

§ 22b) Výsledky her se budou započítávat i do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR vedeného ESBC CZ (www.seniorbowling.cz)

§ 23. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech ČBA a ESBC CZ a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

§ 24. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který provádí závazný a konečný výklad těchto propozic. OV SBL dále řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné.

V Praze dne 20. června 2013 s doplňky dne 1. září a 1. října 2013

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                                                         Ing. Milan Soušek v.r., předseda ESBC CZ, o.s.